Premium Parking

Beheer uw parkeerplaatsen naar eigen noden en wensen

Premium Parking is een parkeersysteem met soft- en hardware volgens een eigen gekozen configuratie.

Premium Parking biedt u de mogelijkheid om, naargelang uw infrastructuur, te kiezen uit verschillende parkeerscenario’s (gecontroleerd in & uit/vrij in & gecontroleerd uit/gecontroleerd in & uit).

Systeem kan gekoppeld worden aan de kassasoftware.

 • Genereert in een database unieke codes voor tijdelijke toegang (ticket is geldig voor x-aantal uur of dagen)
 • Toestellen beheerbaar op afstand (bv. openen en sluiten slagboom) via centrale PC
 • Instellen van uurroosters
 • Standaard configuratie in 3 talen

 

Multi site en multi-user

Dankzij de Atium software kunnen instellingen, controle en diagnose worden uitgevoerd vanop 1 of meerdere plaatsen.

Configuratiemogelijkheden:

 • Tijdstabellen: De toegang van uw parkeersysteem wordt gelinkt aan uw openingsuren, tijdens de sluitingstijd kan worden gekozen tussen de optie slagboom open of slagboom dicht.
 • Verschillende zones: binnen eenzelfde parking kunnen zones worden ingedeeld. Zo kan men zich met hetzelfde ticket binnen de verschillende zones van het parkeerterrein aan- of afmelden.
 • Tickettelling: ticket nemen inritzuil: +1; ticket aanbieden uitritzuil: -1
 • Kan gekoppeld worden aan een vrij-volzet bord.

 

Toepassingen:

 • Winkels, industriële omgeving (in- en uit verkeer van vrachtwagens), recreatie,
 • Integratie mogelijk met SDK (bv. Wincor)

 

1. Inritzuil

1,3 m hoge TopLine bedieningszuil; standaard voorzien van een OctoLine drukknop met display en ticketprinter.

Optioneel:

 • Octophone®, badgelezer (toegangscontrole voor bv. personeel, + ATium Acces software voor toegangscontrole)

 

2. Validatie en/of nieuw ticket

Hier voorzien wij 4 mogelijkheden:

 • Printer + valideerunit
 • Via PC met handscanner + printer
 • Externe integrator (beheerder kassasysteem) drukt codes af of scant de barcode op het inritticket.
 • Stand alone: bv. naburige winkel kan bekabeld of onbekabeld een numerieke code uitprinten met een maximum uitrijtijd van 30 minuten

3. Uitritzuil

1,3 m hoge TopLine zuil; standaard voorzien van een barcodelezer/slikker, ev. met opvangbakje (voor barcodeticket) of codeklavier (voor ticket met numerieke code)

Optioneel:

 • Octophone®, badgelezer (toegangscontrole voor bv. personeel, + ATium Acces software voor toegangscontrole)

 

Flexibel:

 • Premium Parking biedt u de mogelijkheid om, naargelang uw behoeften, te kiezen uit verschillende parkeerscenario’s.

 

Gecontroleerd IN & UIT

 • Bij het oprijden van de parking drukt de klant/bezoeker op de knop aan de inritzuil. Een ticket wordt geprint. Na het wegnemen van het ticket gaat de slagboom open.
 • Met dit ticket kan de klant gedurende een vooraf ingestelde tijdspanne de parking vrij verlaten. Indien die tijdspanne is verstreken kan de klant aan de kassa of receptie een nieuw gevalideerd ticket bekomen.
 • Bij het buiten rijden, aan de uitritzuil laat de gebruiker de barcode inlezen of geeft de numerieke code in, waarna de slagboom opent.

 

Vrij IN & gecontroleerd UIT

 • Bij het oprijden van de parking gaat de slagboom automatisch open.
 • Aan de kassa of receptie krijgt de klant een gevalideerd ticket
 • Bij het buiten rijden aan de uitritzuil laat de gebruiker de barcode inlezen of geeft de numerieke code in, waarna de slagboom opent

 

Gecontroleerd IN & vrij UIT

 • De klant/bezoeker haalt zijn ticket aan de receptie.
 • Bij het binnenrijden van de parking laat hij het ticket inlezen of tikt de code in om de slagboom te openen.
 • Bij het verlaten van de parking gaat de slagboom automatisch open